Tell: (021) 88374327
fax: (021) 88367328
E-mail: info@zarrinmadan.com

مهندس هرمز ناصرنیا

مهندس هرمز ناصرنیا

  • کارشناس ارشد مهندسی معدن از دانشگاه تهران

بیش از 30 سال سابقه فعالیت در

  • نهادهای معدنی از قبیل شرکت ملی فولاد ایران، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
  • اجرا و سرپرستی بیش از 30 پروژه معدنی
  • فعالیت آموزشی از قبیل تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سمت استادیار به مدت 5 سال
  • عضویت در مجامع علمی و تخصصی از قبیل شورای عالی معادن
  • شورای تدوین ضوابط و معیارهای فنی معدن
  • مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  • کمیته تدوین آیین نامه ایمنی معادن
  • کمیته تدوین قانون و آیین نامه نظام مهندسی معدن
  • کمیته تدوین آیین نامه ایمنی و بهداشت در معادن سطحی