Tell: (021) 88374327
fax: (021) 88367328
E-mail: info@zarrinmadan.com

مهندس محسن نجاران

مهندس محسن نجاران

  • دکترای ژئوشیمی از دانشگاه خوارزمی
  • بیش از 13 سال سابقه فعالیت در گروه ژئوشیمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران
  • بیش از 5 سال سابقه فعالیت به عنوان مدیر اکتشاف در پروژه اکتشاف طلای شرکت Persian Gold
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت زرین معدن چاف از سال 1394