Tell: (021) 88374327
fax: (021) 88367328
E-mail: info@zarrinmadan.com

محدوده سنجدک

انجام مطالعات زمین شناسی ، پی جویی در محدوده سنجدک (استان یزد)
محدوده سنجدک به مساحت 4 کیلومترمربع، در 24 کیلومتری شهرستان بهاباد به بافق واقع شده است. از لحاظ ساختاری این محدوده در پهنه ایران مرکزی-رباط پشت بادام قرار دارد. از لحاظ زمین شناسی عمدتا واحد های قدیمی پرکامبرین-کامبرین هم ارز سازند سری مراد و توده های نفوذی دیوریتی-گابرو دیوریتی مشاهده می شود. کانی سازی در این محدوده از نوع آهن (مگنتیت) است. تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس 1:5000 در این معدن توسط کارشناسان این شرکت در سال 97 انجام شده است.