Tell: (021) 88374327
fax: (021) 88367328
E-mail: info@zarrinmadan.com

تاریخچه شرکت


شرکت صنعتی- معدنی زرین معدن چاف خدمات مهندسی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری معادن، تجارت مواد معدنی و نظارت بر پروژه های حفاری و فرآوری سنگ آهن را از سال 1394 بطور مستقل در زمینه های زمین شناسی، اکتشاف، ژیوفیزیک و ... آغاز نموده است. این شرکت تا قبل از سال 1394 در قالب بخش معدن شرکت زرین صنعت چاف فعالیت داشته است.

این شرکت همواره با حرکت در زنجیره ارزش بخش معدن بر آن است تا با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان کارآزموده و همچنین با مشاوره مشاوران و هیات مدیره عالی رتبه در بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی فعالیت کند و خدمات خود را در حد استانداردهای بین المللی ارایه کند.