Tell: (021) 88374327
fax: (021) 88367328
E-mail: info@zarrinmadan.com

اهداف و چشم انداز


حوزه های فعالیت

 شرکت زرین معدن چاف فعال در حوزه های اکتشاف، استخراج، فرآوری، صنایع معدنی با حرکت در زنجیره ارزش بخش معدن برآن است که با تاکید بر ذخایر سنگ آهن، مس، طلا، سرب و روی در ایران، منطقه و جهان فعالیت کند.

دیدگاهای بنیادی

بکارگیری دانش فنی روزآمد و فناوری های نوین به منظور خلق ثروت و سودآوری با تکیه بر منابع انسانی متخصص و مسئولیت پذیر و کمک به توسعه و شکوفایی بخش معدن کشور، ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست، دیدگاه های بنیادی این شرکت است.

چشم انداز

شرکت زرین معدن چاف در نظر دارد که یکی از پیشتازان بخش معدن و صنایع معدنی در کشور و منطقه باشد.

ارزشهای اساسی شرکت زرین معدن چاف

الف) تاکید بر کرامت انسانی کارکنان و ذینفعان

ب) توجه ویژه به نظم، مقررات و قانونمندی

پ) تاکید بر اخلاق حرفه ای

ت) باور به شایسته سالاری و ایجاد فرصت برابر برای همگان

ث) تاکید بر رقابت سالم

ج) توجه به نوآوری و خلاقیت